Terug naar nieuwsoverzicht

Meld uw favoriete paard aan voor de Tinus Hooijmans Trofee!

Tot 10 januari 2019 kunt u een paard voordragen waarvan u vindt dat het excellent gepresteerd heeft op gebied van exterieurkeuring / fokkerij en /of sport. U kunt alleen paarden voordragen die leven en in eigendom zijn van een lid van onze Fokvereniging.

De uitslag wordt tijdens de Jaarvergadering bekend gemaakt. Een week voorafgaand aan de Jaarvergadering zal de top 5 via facebook en op de website bekend gemaakt worden.

De eigenaar van het winnende paard moet aanwezig zijn tijdens de bekendmaking op jaarvergadering om de Trofee uit handen van Marlène Hooijmans uitgereikt te krijgen. Bij afwezigheid van de eigenaar van het winnende paard gaat de Trofee naar het tweede paard op de lijst.

De wisseltrofee

De trofee bestaat uit een uniek beeld gemaakt door de Britse kunstenares Heather Jansch in opdracht van de familie Hooijmans. Deze kunstenares maakt beelden van voornamelijk paarden waarbij ze uitgaat van drijfhout en was. Met de juiste compositie van dit materiaal laat ze beelden ontstaan die in een paar stevige lijnen een paard tot leven laten komen. Het beeld is uitgevoerd in brons. Speciaal voor de Tinus Hooijmans Trofee heeft ze zich laten inspireren door een Fries paard. Met dit beeld heeft de fokvereniging opnieuw een zeer aantrekkelijke prijs beschikbaar voor haar leden. Maar uiteindelijk is deze prijs een nagedachtenis aan een markant lid; paardenman in hart en nieren, klein van gestalte maar groot in de fokkerij.

Aanmelden van kandidaat paarden voor de Tinus Hooijmans Trofee kan tot 10 januari 2019 bij Sjouk Hoitsma s.hoitsma@hotmail.com

Vanaf 20 januari wordt de Top 5 via facebook en website bekend gemaakt.


Genomineerden voor 2017 waren: 

·       Citske van Plexat KroonSport

(fokker/eigenaar fam. Schreuders uit Brakel)

 

·       Diamant Tr. vd SprongModel Sport

(fokker/eigenaar fam. Van Kempen uit Rijkevoort)

 

·       Lief fan Dulve KroonSport

(fokker/eigenaar Gabrielle Arendse uit Wijk en Aalburg)

 

·       Merle van de WaelhoeveSter

(fokker/eigenaar Margreet Hendriks uit Zuilichem)

 

·       Whita Boszorg Model Preferent

(fokker/eigenaar fam. Bos uit St.Anthonis)

 

 Uit de vele goede inzendingen kon de commissie een sterke top 5 samenstellen. Stuk voor stuk merries die hun sporen inmiddels hebben verdiend.De uiteindelijke winnaar van de Tinus Hooijmans Trofee 2017 werd:

 

Diamant Tr. vd Sprong van fam. Van Kempen uit Rijkevoort.


 

 Juryrapport: 

“Diamant Tr. vdSprong (Andries x Dirk), geboren in 2009, Model Sport.

Een nog jongemerrie die heel mooi door de jaren heen haar carrière heeft opgebouwd. Vanonder af begonnen, gestaag op weg naar de top. Als 3-jarige 2epremie stermerrie, het jaar daarna 1e premie en voorlopig Kroon.Vervolgens een goede IBOP (79) afgelegd, om daar 2 jaar later het Sportpredikaataan toe te voegen. En afgelopen jaar, op 8-jarige leeftijd, werd Diamant Fokdagkampioenen behaalde ze het hoogste exterieurpredikaat Model. Daarnaast werd ook fanatiekonder het zadel gereden. En net als bij de keuringen, gewoon van onder afbegonnen, in de B op weg naar het Sportpredikaat. Aan alles deelgenomen:regionale Kringkampioenschappen, NK Kootwijk, Pavo Fryso Bokaal en Hippiade. Inde fokkerij is al een voorzichtig begin gemaakt. In 2015 werd haar dochter Veulenkampioenin Hilvarenbeek en dat past weer heel mooi bij de vele veulenkampioenen die TinusHooijmans mee naar huis heeft genomen. Het zou mooi zijn als Diamant, net als haarvoorganger Roosje van de Smalbemde, in de verdere toekomst ook hetPreferentschap en wellicht zelfs het Prestatiepredikaat aan haar lijstje toe zoukunnen voegen. ”

Nogmaals felicitaties aan fam. Van Kempen, die al velejaren met het hele gezin fanatiek met de Friese paarden bezig zijn. Komendejaarvergadering zal de Tinus Hooijmans Trofee opnieuw worden uitgereikt. Let opde oproep in dit Jaarboek en bekendmakigen op facebook en de website.

Fam. Hooijmans wederom bedankt voor het beschikbaarstellen van de Trofee en op naar komende jaarvergadering!!!!

 

 

 Terug naar nieuwsoverzicht

Meld uw favoriete paard aan voor de Tinus Hooijmans Trofee!

Hoe gaat het in zijn werk:

Tot 10 januari 2018 kunt u een paard voordragen waarvan u vindt dat het excellent gepresteerd heeft op gebied van exterieurkeuring / fokkerij en /of sport. U kunt alleen paarden voordragen die in eigendom zijn van een lid van onze Fokvereniging.

De uitslag wordt tijdens de Jaarvergadering bekend gemaakt. Een week voorafgaand aan de Jaarvergadering zal de top 5 via facebook en op de website bekend gemaakt worden.

De eigenaar van het winnende paard moet aanwezig zijn tijdens de bekendmaking op jaarvergadering om de Trofee uit handen van Marlène Hooijmans uitgereikt te krijgen. Bij afwezigheid van de eigenaar van het winnende paard gaat de Trofee naar het tweede paard op de lijst.

 

De wisseltrofee

De trofee bestaat uit een uniek beeld gemaakt door de Britse kunstenares Heather Jansch in opdracht van de familie Hooijmans. Deze kunstenares maakt beelden van voornamelijk paarden waarbij ze uitgaat van drijfhout en was. Met de juiste compositie van dit materiaal laat ze beelden ontstaan die in een paar stevige lijnen een paard tot leven laten komen. Het beeld is uitgvoerd in brons. Speciaal voor de Tinus Hooijmans Trofee heeft ze zich laten inspireren door een Fries paard. Met dit beeld heeft de fokvereniging opnieuw een zeer aantrekkelijke prijs beschikbaar voor haar leden. Maar uiteindelijk is deze prijs een nagedachtenis aan een markant lid; paardenman in hart en nieren, klein van gestalte maar groot in de fokkerij.

 

Aanmelden van kandidaatpaarden voor de Tinus Hooijmans Trofee kan tot 10 januari 2018 bij Sjouk Hoitsma s.hoitsma@hotmail.com

Vanaf 20 januari wordt de Top 5 via Facebook en website bekend gemaakt.

2016: Eerste Tinus HooijmansTrofee naar Roosje van de Smalbemde!

 De Tinus Hooijmans Trofee. Een prachtige prijs en eenfantastisch initiatief van de fam. Hooijmans om de herinnering aan Tinus levendte houden. Hij was één van de vooraanstaande fokkers van Zuid-Nederland endaardoor mede bepalend voor het gezicht van onze fokvereniging. De prijsbetreft een wisseltrofee die voor een periode van 5 jaar zal worden uitgereikt aanhet paard dat in het voorbije kalenderjaar het opvallendst heeft gepresteerd. Eris een commissie in het leven geroepen die de voordrachten beoordeeld enuiteindelijk de winnaar kiest. Deze zogenoemde ‘vakjury’ bestaat uitoud-inspecteur Jan Hendriks, Nicole Adriaansen en Erwin Spliethof, vanuit hetbestuur ondersteund door Sjouk Hoitsma.

Om te beginnen hebben we als commissie gemeend om aan deprijs een paar randvoorwaarden te verbinden; een paar basiscriteria die we bijde beoordeling van kandidaten hanteren, zodat het aanzien/gewicht van de Trofeewordt gewaarborgd. De criteria zijn opgesteld vanuit het gedachtegoed van TinusHooijmans.

a)     Om te beginnen wordt de Trofee uitgereikt aaneen LEVEND paard, dat in het betreffende kalenderjaar opvallend heeftgepresteerd. De prestatie in het afgelopen jaar moet aanleiding zijn voor devoordracht. Hiermee willen we voorkomen dat paarden worden aangemeld die alheel lang zijn overleden. We willen juist naar de toekomst kijken en daarvoorzoeken we paarden die op dit moment duidelijk boven het maaiveld uitsteken. Inhet uitzonderlijke geval kan het voorkomen dat een paard komt te overlijden inde periode tussen voordracht en verkiezing. In een dergelijk geval kan eenpaard alsnog meedingen naar de Trofee.

b)     Een zelfgefokt paard heeft de voorkeur!

c)      Prestaties kunnen behaald zijn op het gebied vanfokkerij, keuringen, sport etc. Sport / gebruik wordt steeds belangrijker.Indien er tussen 2 nominaties gekozen moet worden, zal fokkerij echter dedoorslag geven. Tinus Hooijmans heeft uiteindelijk door zijn indrukwekkendefokkerij het meeste invloed uitgeoefend.

d)     Duurzaamheid is een belangrijk criteria voor onsals commissie. Zeker gezien de toekomst is hier binnen de Friezenfokkerij nogterrein te winnen. Tijdens de 25e fokdag reed Tinus zijn stammoederIlkje op 30-jarige leeftijd nog voor de koets bij de opening van hetmiddagprogramma! Daar was hij vele jaren later nog bijzonder trots op.

e)     Gebruik van jonge hengsten. Tinus was zelf eenenthousiast gebruiker van jonge hengsten. Dit neemt de commissie mee bij debeoordeling van de kandidaten; hetzij de afstamming van het paard zelf, hetzijde aanwezige nafok.

f)      Mocht een kandidaat uit de directe stam van TinusHooijmans komen, dan is dat een extra pluspunt.

Deze randvoorwaarden vormen het vertrekpunt van waaruit wede kandidaten, ook de komende jaren, zullen beoordelen. Dit om te waarborgendat de Trofee ook echt de Tinus Hooijmans Trofee blijft!


 

Daarnaast hebben we als commissie een scorelijst opgesteldvan alle mogelijke prestatieonderdelen. Het is een onuitputtelijke lijst metalle denkbare prestaties die een paard kan behalen. Denk hierbij aanFokdagkampioenschap, Modelverklaring, Preferentschap, Prestatiepredikaat,Sportpredikaat, Friesian Talent Cup en Pavo Bokaal etc. etc.

We kijken als commissie verder dan alleen de voorgedragenpaarden. Het kan nl. zijn dat een potentiele nominatie niet is aangemeld. Wewillen uiteraard niemand missen en alle talentvolle paarden een kans geven ommee te dingen. Daarom ook alvast een oproep voor volgend jaar: meld u aubzoveel mogelijk (uw) paarden aan. Wij kunnen helaas niet van alle prestaties opde hoogte zijn en ’t zou zonde zijn als er een kanshebber over het hoofd gezienwordt.

 

Genomineerden 2016

Voor ons kwam er van alle aanmeldingen al snel een top 5bovendrijven, van paarden die aan elkaar gewaagd zijn. Deze ‘short-list’ is inde week voorafgaand aan de Jaarvergadering gepubliceerd op de website en facebookpagina van onzefokvereniging. Het gaat om de volgende merries:

Lobke fan ‘e Swarte Proenker                  (Eig. Peter en Denise de Meulmeester)

Minke van het End                                        (Eig. fam. Colijn)

Merle van de Waelhoeve                          (Eig. Margreet Hendriks)

Roosje van de Smalbemde                        (Eig.Gonnie Schulte)

 

Rjitske ZjitskeP.                                             (Eig. fam. Peeters)

 

 

 

De uiteindelijke winnaar van de TinusHooijmans Trofee 2016 is: Roosje van de Smalbemde.

 

Juryrapport:

“Roosje van de Smalbemde (Falke x Jochem), geboren in 1989, isSter+Pref.+Prest.

Ze kreeg 13 levende veulens in 17 dekjaren. Daaronder een Sterruin, eenModelmerrie, een Sterhengst met VB-dekvergunning in Australië, een stermerrieen een Kroonmerrie. Het Prestatiepredikaat werd behaald door 2x Sport, een Modelmerriemet IBOP 79, een stermerrie met IBOP 81.5 punten. Haar 5e Sportnakomelingis onderweg: een Tsjerk-zoon loopt inmiddels Z1, dus nog een paar winstpuntente gaan.

Mooie nafok, die zowel op de keuringen als in het gebruik heeftgepresteerd. Maar doorslaggevend voor de commissie was de duurzaamheid.Belangrijk thema binnen de friezenfokkerij en daar is nog winst te behalen. Roosjeis 28 jaar oud én in goede gezondheid en dat komt niet zo heel vaak voor. Leukebijkomstigheid is dat Roosje een jonge Falke is, de eerste goedgekeurde hengst diedoor Tinus Hooijmans werd gefokt.”

 

Samenvattend vonden wij als commissie dit een mooie winnaar,waarbij aangegeven dat de verschillen binnen de top 5 erg klein waren! Wijachten het dan ook aannemelijk dat we de andere genomineerden wellicht in detoekomst weer terugzien, als ze hun prachtige CV’s nog verder hebbenopgepoetst.

Wij danken fam. Hooijmans voor het beschikbaar stellen vande Trofee. Felicitaties aan eigenaren Gonnie en William Schulte en wij kijkenalweer uit naar de aanmeldingen voor volgend jaar!

 

Namens de commissie:

Erwin Spliethof