Dit betekent dat bij de keuringen op locatie vanaf juni ook paarden voor de zogenaamde fokdagrubrieken aangeboden kunnen worden, de Ster en Kroonmerries. Wel is afgesproken dat alleen drie jaar en oudere paarden aangemeld kunnen worden. Vooralsnog vinden deze inspecties op locatie strikt plaats zonder eigenaren en publiek. Ze zullen wel via livestreaming via de KFPS-website te volgen zijn. Deze week wordt namens de Koepel Fokkerij, de belangenorganisatie van de 32 Nederlandse Paarden- en Pony stamboeken, een maatwerkvoorstel ingediend dat beperkte keuringen zonder publiek maar met eigenaren mogelijk moet maken aan de hand van een scherp geformuleerd veiligheids- en gezondheidsprotocol. Dit zou het tevens mogelijk maken dat de eigenaren aanwezig kunnen zijn bij de inspecties op locatie en dat bijvoorbeeld ook weer IBOP-proeven beoordeeld zouden kunnen worden. Het is de verwachting dat de stamboekkeuringen en de veulenkeuringen ná 1 september gewoon doorgang zullen vinden. In het geval het ministerie akkoord gaat met het maatwerkvoorstel zal het KFPS in samenwerking met de fokverenigingen al eerder (juli/augustus) beperkte veulenkeuringen organiseren.

Over het doorgaan van de Centrale keuring is nog geen besluit genomen. Totdat een besluit hierover genomen is, zullen de eerste premie merries op dezelfde dag een extra beoordeling krijgen. De jury zal op basis hiervan een voorlopig besluit nemen over promotie naar (voorlopig) Kroon of Model. Dit besluit wordt niet gecommuniceerd. In het geval de CK wordt afgelast, zal de uitslag van de extra beoordeling van deze merries definitief worden en aan de eigenaren bekend worden gemaakt. In het geval de CK gewoon doorgaat, komt deze voorlopige beoordeling te vervallen en vindt de Kroon- en Modelverklaring tijdens de CK plaats.

Bron: KFPS